Öregségi nyugdíjkorhatár

 

A 2008. december 31. után megállapításra kerülő öregségi nyugdíj esetében a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatárok a következők:

  • 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév
  • 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap
  • 1953-ban született, a betöltött 63. életév
  • 1954-ben született, a 63. életév betöltését követő 183. nap
  • 1955-ben született, a betöltött 64. életév;
  • 1956-ban született, a 64. életév betöltését követő 183. nap;
  • 1957-ben vagy azt követően született, a betöltött 65. életév [Tny. 18. § (1) bekezdés].

Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfelelő – a fenti lista szerint meghatározott – öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik.
Csak nők esetében: öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik.

Egyéb feltételek:

Azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják biztosítással járó jogviszonyban nem lehet állni.

Ilyenek például:

  • munkaviszony
  • közszolgálati jogviszonyok
  • szövetkezeti tagi munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony

Ugyancsak meg kell szüntetni a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, illetve társas vállalkozói státuszt, vagy a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt (pl. a megbízási szerződést), amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét [Tny. 18. § (2) bekezdés].

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.